KLIPPET af GLORIA

CASPER-I-USA

DAG 246

Torsdag den 21. april, 2016

13090536_939538439499471_1658211132_n

(READ THE ENGLISH VERSION BELOW THE DANISH VERSION)

I dag, torsdag, vågnede jeg kl. 08:30. Det var en knap så produktiv morgen, jeg fik kastet mig selv ud i, og jeg lavede ikke andet end at spise morgenmad, se YouTube, se Gilmore Girls på Netflix og slappe af på endnu en hverdag med aflyst skolegang pga. oversvømmelserne fra mandagens skybrud.

     Også i dag regnede det, hvilket ikke var gode nyheder for de mange husejere med vand i stuerne. Jeg havde planer om at få klippet mit hår i dag, så da det endeligt tørrede op ved 2-tiden, gik jeg over til frisøren ved siden af Randall’s – der er nemlig ikke oversvømmet, der hvor jeg bor.

     Jeg trængte virkelig til at få trimmet siderne og få ørene ud i det fri igen. Jeg kunne få tid med det samme hos en orangehåret ældre kvinde ved navn Gloria. Hun var virkelig flink og gjorde sit bedste for at forstå, hvad jeg ville have gjort med mit hår, på trods af hendes engelskvanskeligheder. Men Gloria kendte sit kram, og jeg følte mig hurtigt tryg.

12166581_939538376166144_399148733_n

     Det endelige resultat var jeg virkelig glad for, og Gloria gav mig sit visitkort, så jeg kunne komme til hende næste gang frisyren haltede. Der var problemer med dankortterminalen, så jeg måtte gå til Randall’s og hæve penge og så tilbage og betale for klipningen og hårvoksen, som jeg også købte.

13077318_939538369499478_530858964_n

13084148_939538392832809_1721706102_n

     Da jeg igen var hjemme, var det frokosttid. Jeg spiste brombær, vandmelon, vindruer og tørrede bær, mens jeg så mere Gilmore Girls.

13046244_939538399499475_1140158380_n

     Jeg arbejdede ligt på min blog, hvorefter jeg spillede klaver i over en time. Jeg er virkelig blevet fan af det instrument.

13059521_939538416166140_1125594770_n

12966600_939538432832805_987391858_n

     Mine aftenplaner bestod af at hænge ud med Ann Marie og Jessica i Jessicas hus. Så kl. 16:40 kom Ann Marie til mit hus og samlede mig op. Da vi ankom til Jessicas hus, fik jeg en rundvisning og sagde hej til moren, faren og hunden af huset. Efter lidt overtalelse fik vi en hel gruppe venner til at komme og hænge ud med os. Ezra, Sandra, Martin, Noah, Mathew S. og Niels kom og hang med os.

13081725_939538426166139_202385499_n

13081591_939538422832806_1587395440_n

     Vi havde en super fedt aften. Vi spiste pizza, spillede Guitar Rock og Just Dance på Jessicas Wii og der var en lille jam-out-session, hvor jeg spillede klaver og Jessica og Ann Marie sang. Vi spillede en masse forskellige sange og havde en fest med det.

     Jessica kender jeg gennem en masse venner. Hun var også i min homecoming gruppe til efterårsballet på skolen. Hun er med på skolens dansehold, og er i en af skolens kor. Jessica er en super sangerinde og er rigtig dygtig til at harmonere.

13090502_939538446166137_501546233_n

13081927_939538442832804_2057899869_n

     Da klokken blev 09:30 var folk begyndt at gå hjemad, så jeg sagde farvel til mine dejlige venner i Jessicas hun og hoppede ud i Claires bil til en ny dejlig vennegruppe. Dorian og Claire var på vej til Whataburger for at møde Megan T., Michael og James McDougal. Men Megan, Michael og James var ved shoppingcentret, La Cantera. Så vi kørte dertil først.

     Da vi ankom, sagde vi hej, og vi kiggede på vandet og stjernerne og snakkede lidt, inden vi kørte til Whataburger.

13084201_939538456166136_318018507_n

     På Whataburger delte jeg en cola og pomfritter med Dorian, og vi satte alle ned og snakkede. Lidt efter kom Tara og Ben tilfældigvis forbi, så de satte sig sammen med os. Det var en hyggelig aften på Whataburger.

     Jeg havde sagt til Molly, at jeg ville være hjemme inden midnat, så jeg kørte med Ben og Tara kl. 23:40. Jeg var på mit værelse kl. 23:50 og var klar til at sove relativt hurtigt.

     Ihh, hvor jeg elsker mine venner.

Godnat.

 

 


TRANSALATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 246 – HAIRCUT by GLORIA

Thursday, April 21st, 2016

13090536_939538439499471_1658211132_n

Today, Thursday, I woke up at 8:30. It was a rather unproductive morning, I threw myself into and I did nothing but eat breakfast, watch YouTube, watch Gilmore Girls on Netflix and relax on one more day with canceled school due to the floods from Monday’s rainstorm.

     Also today it rained, which was not good news for the many homeowners with water in their living rooms. I had planed to get my hair cut today, so when the weather finally dried up at 2 o’clock, I went over to the barber next to Randall’s – it’s not flooded, where I live.

     I really needed to get the sides trimmed and get my ears out in the air. They had time for me right away. It was with an orange-haired, elderly woman named Gloria. She was really nice and did her best to understand what I would have done with my hair, despite her English difficulties. But Gloria knew her stuff, and I quickly felt at ease.

12166581_939538376166144_399148733_n

     I was really happy with the final result, and Gloria gave me her card so I could get to her next time my hair needed a cut. There were problems with the credit card terminal, so I had to go to Randall’s and withdraw money and then return and pay for the haircut and hair wax, which I also bought.

13077318_939538369499478_530858964_n

13084148_939538392832809_1721706102_n

     When I was back home, it was lunchtime. I ate blackberries, watermelon, grapes and dried berries as I watched more Gilmore Girls.

13046244_939538399499475_1140158380_n

     I worked well on my blog, then I played piano for over an hour. I have really become a big fan of that instrument.

13059521_939538416166140_1125594770_n

12966600_939538432832805_987391858_n

     My evening plans consisted of hanging out with Ann Marie and Jessica in Jessica’s house. Then at 16:40 Ann Marie came to my house and picked me up. When we arrived at Jessica’s house, I got a tour and said hello to her mother, father and the dog. After some convincing we got a great group of friends to come and hang out with us. Ezra, Sandra, Martin, Noah, Mathew S. and Niels came and hung with us.

13081725_939538426166139_202385499_n

13081591_939538422832806_1587395440_n

     We had a super great evening. We ate pizza, played Guitar Rock and Just Dance on Jessica’s Wii and there was a small jam-out session where I played piano and Jessica and Ann Marie sang. We played a lot of different songs and had so much fun with it.

     I know Jessica through a lot of mutual friends. She was also in my homecoming group last fall. She is on the school dance team, and is in one of the school’s choirs. Jessica is a super singer and is really good at harmonizing.

13090502_939538446166137_501546233_n

13081927_939538442832804_2057899869_n

      When it was 9:30, people were starting to go home, so I said goodbye to my wonderful friends in the Jessica household and jumped out in Claire’s car for a new lovely friend group. Dorian and Claire were going to Whataburger to meet Megan T., Michael and James McDougal. But Megan, Michael and James were at the shopping center, La Cantera. So we drove there first.

     When we arrived, we said hello, and we looked at the water and the stars and talked a little before we drove to Whataburger.

13084201_939538456166136_318018507_n

     At Whataburger I shared a Coke and fries with Dorian, and we put it all down and talked. Shortly after Tara and Ben happened to pass, as they sat with us. It was a good evening at Whataburger.

     I had told Molly that I would be home before midnight, so I drove from Whataburger with Ben and Tara at 23:40. I was in my room at 23:50 and was ready to sleep relatively quickly.

     Ihh, I love my friends.

Good night.