BILLEDER FRA FORTIDEN

CASPER-I-USA

DAG 227

Lørdag den 2. april, 2016

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.37

(READ THE ENGLISH VERSION BELOW THE DANISH)

I dag, lørdag, har været den mest produktive dag i langt tid, men nok også den mest kedelige dag at skrive en blog om i meget langt tid – muligvis nogensinde. Her er grunden: jeg vågnede kl. 10:30 og slettede billeder hele dagen med undtagelse af en morgenmads/frokostpause kl. 13:00 og en aftensmadspause kl. 19:30.

     Grunden til at i dag blev indviet til ”stor-oprydningsdag-på-Caspers-computer-dag,” var først og fremmest på grund af, at det var en nødvendighed, fordi min 500GB MacBook Pro var over 98% fuld i hukommelsen. Jeg Googlede den nemmeste måde at få mere plads på sin computer på, og selvom jeg blev oplyst om andre metoder end billedsletning, så var det også oplyst, at det var den mest effektive metode. Så jeg begyndte at slette billeder.

     Jeg er en rigtig billedelsker. Jeg havde i morges ca. 20.000 billeder og 2.000 videoer på min lap top, alle billederne taget mellem 2013 og dags dato. Der er noget specielt ved billeder, som kan frembringe minder og anekdoter, og ved at gennemgå ca. 25% af alle mine billeder og videoer i dag, er jeg blevet bragt tilbage til fortidens høj- og lavpunkter over de sidste par år.

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.16

Screen Shot 2016-04-02 at 23.17.40

     Jeg har set på billeder fra min tid i den danske Folkeskole, forskellige rejser, til f.eks. Dubai, New York og Mallorca, traditioner som juleaften og fødselsdage, screenshots af grimme selfies fra Snapchat og mange flere billeder helt uden kategorier (hold da op, hvor har jeg bare mange flere selfies, end jeg troede!).

Screen Shot 2016-04-02 at 23.19.02

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.47

     I forbindelse med at se på alle de mange billeder fra min fortid, sende jeg nogle af billederne til gamle venner i Danmark. Jeg delte f.eks. billeder med Folkeskolevenner som Trine, Victor og Jeppe. Jeg skrev med dem alle, og det var rigtig rart at være i kontakt med dem.

     Selvom at kigge tilbage på tiden i Danmark med mine danske venner og familie ved eftertanke godt kunne have været en fare for at få hjemve, så følte jeg på intet tidspunkt hjemve. Det er jeg sikker på er et stærkt signal om, hvor dejligt jeg har det herovre i Texas. Men det er jo ikke fordi, jeg ikke savner alt ved Danmark – både venner og familie – for det gør i hvert fald. Men jeg har det også gode med at være her i nuet. Lige her i Texas med min sydstatsfamilie og –venner. Jeg er ”denunderlymende” faldet til her – det må jeg sige. Jeg er både spændt på at komme hjem til Danmark om 72 dage og ked af at skulle forlade dette amerikanske paradis.

    Om ti år kan jeg sidde og se tilbage på billederne, jeg har taget dette år og blive bragt tilbage til minder og anekdoter fra den gang jeg var en udvekslingsstudent – det er jeg helt sikker på, at jeg vil blive glad for.

Godnat.

 


TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE:

DAY 227 – PICTURES FROM THE PAST

Saturday, April 2, 2016

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.37

Today, Saturday, has been the most productive day in a long time, but probably also the most boring day to write a blog about in a very long time – possibly ever. Here’s why: I woke up at. 10:30 and deleted photos all day with the exception of a breakfast/lunch break at 13:00 and a dinner break at 19:30.

     The reason why today was dedicated to “Clean-Up-Casper’s-Computer-Day,” was mainly due to the fact that it was a necessity because my 500GB MacBook Pro was over 98% full in memory. I Googled the easiest way to get more space on a computer, and although I was informed about methods other than deleting photos, it was also stated that deleting photos was the most effective method. So I started the deleting process.

     I am a real photo-lover. This morning I had about 20,000 pictures and 2,000 videos on my lap top, all the photos taken between 2013 and today. There is something special about pictures that can get back memories and anecdotes, and by reviewing about 25% of all my pictures and videos today, I have been brought back to highs and lows over the past few years.

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.16

Screen Shot 2016-04-02 at 23.17.40

     I’ve seen the pictures from my time in the Danish school, different trips for example Dubai, New York and Mallorca, traditions like Christmas and birthdays, screenshots of ugly selfies from Snapchat and many more photos without categories (oh boy, I have a lot more selfies than I thought!).

Screen Shot 2016-04-02 at 23.19.02

Screen Shot 2016-04-02 at 23.18.47

     As I’m looking at the many pictures from my past, I send some of the pictures to old friends in Denmark. I shared photos with school friends like Trine, Victor and Jeppe. I texted them all, and it was really nice to be in contact with them.

     While looking back at my time in Denmark with my Danish friends and family it could have been a danger to get homesick, but I didn’t feel homesick at all. I am sure it’s a strong signal of how good a time I’m having over here in Texas. But it’s not because I don’t miss everything about Denmark – both friends and family – I certainly do. But I am trying to be here in the now. Right here in Texas with my Southern family and friends. I am “denunderlymende” (Danish expression) settled down here – I must say. I am both excited to come home to Denmark in 72 days and very sad to leave this American paradise.

     In ten years, I can sit and look back at the pictures I’ve taken this year and be brought back to memories and anecdotes from the time I was an exchange student – I am quite sure that I’ll like that.

Good night.